PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Không chỉnh sửa thông tin hồ sơ đượcjanypham92
06-24-2018, 04:25 PM
Nhờ Admin cho phép mình chỉnh sửa thông tin hồ sơ hoặc admin xóa hết thông tin hồ sơ mình và xóa chử ký giúp mình

Admin
06-28-2018, 01:10 PM
Đã xoá chử ký

hoangcuong365
10-22-2020, 03:54 PM
Sao mình cũng không chỉnh được thông tin hồ sơ, mong admin giải thích giúp mình, xin cảm ơn.

thanhlamseo
01-16-2021, 02:37 PM
Nhờ Admin xóa chử ký giúp mình và ảnh Avatar giúp mình thank.