1. Độ phân giải cao.

Sử dụng đầu in Double Epson DX5, bao gồm 180 đầu phun / hàng * 8 dòng * 2, đầu phun gấp bốn lần so với trước đây, chất lượng đầu ra cao lên đến 1440dpi.

2. Tốc độ cao.
...