Bạn là kế toán của doanh nghiệp?

Doanh nghiệp của bạn có rất nhiều công nhân tham gia sản xuất?

Hàng tháng bạn phải thực hiện một khối lượng công việc khá lớn. Trong đó công việc tính lương cho...