Làm khảo sát survey online là hình thức kiếm tiền đã có ở trên thế giới nhưng tại việt nam hình thức này chưa hề phổ biến và không phát triển. Nhưng với bản thân mình thấy việc này hoàn toàn có thể...