Thay đổi để nâng cao hiệu quả công việc luôn là cách làm tối ưu nhất cho tất cả các doanh nghiệp hiện nay. Việc sử dụng hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy là cách làm mới mang lại hiệu quả tốt hơn...