Thích thì nhích liền đi bạn gì đó ơi, bữa này cạnh tranh nghề cao, mình học xong sớm cơ hội việc làm sớm hơn nè. Bên này học thì tuyệt rồi nên đừng lăn tăn nữa