Mỗi một sản phẩm lọ nhựa lại có mục đích sử dụng khác nhau. Với sản phẩm bao bì lọ nhựa 30ml, người ta có thể dùng để đựng thuốc, dược phẩm, đựng mỹ phẩm các loại hay thậm chí là thực phẩm. Sự đa...