Thiết bị cảm biến áp suất chất lỏng, chất khí. Trong công nghiệp thiết bị cảm biến áp suất được dùng khá phổ biến như: đo áp suất nước chứa trong bể, silo, đo áp suất nhớt, đo áp suất khí,…

Với...