Yếu tố tự nhiên

Môi trường tự nhiên sẽ bao gồm các yếu tố về vị trí địa lý, chất lượng nguồn nước, không khí...Trước tiên là vị trí, bạn nên xem xét thật kỹ yếu tố này. Bởi vì vị trí sẽ ảnh hưởng...