Là cha mẹ, công việc của bạn là chăm sóc con cái cho đến ngày chúng đến khi chúng có thể tự mình bảo vệ bản thân. Trong khi chúng tốt nghiệp trung học biết đọc và viết, các kỹ năng khác cũng quan...