Khi nói đến hầu hết các thủ tục phẫu thuật thẩm mỹ, cha mẹ thường không tham gia. Phần lớn bệnh nhân là người lớn - và vì lý do chính đáng. Phẫu thuật thẩm mỹ là một quyết định cực kỳ cá nhân thường...