IPhone XS Max hiện nay được xem là một trong những chiếc điện thoại có giá cao nhất trong những mẫu điện thoại gần đây của Apple. Tuy nhiên dù có tốt có mắc tiền cũng không tránh khỏi được những lỗi...