https://thienhavn.com/tha/wp-content/uploads/2019/01/1225vnpc.jpg
Điều kiện tham gia:

trong thời gian khuyến mãi (01/01/2019 ~ 31/12/2019) nạp tiền 3 lần trở lên với tổng số tiền nạp trên...