Test ánh sáng GTR G-Led V3
Công suất thưc 38W, thấp hơn bóng zin, tiêu thụ năng lượng thấp hơn.