Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) được thành lập năm 1947 và có trụ sở chính tại Geneva, Thụy Sĩ. Hiện nay, ISO có khoảng 170 quốc gia thành viên. Việt Nam là một trong những thành viên chính thức của ISO.
Để ban hành tiêu chuẩn, ISO đã thành lập khoảng 200 tiểu ban kỹ thuật (Technical Commitee - TC). Tính đến cuối năm 2015, ISO đã ban hành gần 20.000 tiêu chuẩn các loại, bao gồm cả tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn quản lý.
Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 được Tiểu ban kỹ thuật ISO / TC 176 ban hành lần đầu vào năm 1987. Tính đến thời điểm hiện tại (2016), ISO 9000 đã được sửa đổi 4 lần vào các năm 1994, 2000, 2008 và lần đầu tiên. Mới nhất là năm 2015. ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn và hướng dẫn về quản lý chất lượng được áp dụng trong tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ...
Sau hơn 26 năm áp dụng, đến cuối năm 2013, hơn 1,1 triệu chứng chỉ ISO 9001 đã được cấp trên toàn thế giới.
Tại Việt Nam, chứng nhận ISO 9001 đã được các tổ chức kinh tế, cơ quan hành chính Nhà nước áp dụng thành công và đạt hiệu quả cao. Đến cuối năm 2013, số lượng chứng chỉ ISO 9001 là khoảng 5.600 và tiếp tục tăng.
ISO 9001: 2015 thay thế ISO 9001: 2008. Đây là một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận về quản lý chất lượng của doanh nghiệp, áp dụng cho các quá trình tạo ra và kiểm soát các sản phẩm và dịch vụ của tổ chức cung ứng, đồng thời quy định việc kiểm soát có hệ thống. hệ thống các hoạt động để đảm bảo rằng các nhu cầu và mong đợi của khách hàng được đáp ứng.
ISO 9001: 2015 được ban hành và có hiệu lực vào ngày 15/09/2015.
Ngày nay tiêu chuẩn này khá phổ biến và được áp dụng rộng rãi. Các doanh nghiệp nên tham gia áp dụng các khóa học để hiểu biết sâu hơn cho doanh nghiệp mình. Ví dụ khóa học đào tạo iso 9001 được diễn ra hàng tuần tại các tổ chức chuyên môn về iso luôn mở để giúp bạn có được chứng chỉ nhanh và áp dụng thành công nhất.
Những điều thay đổi chính trong tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 mới nhất các doanh nghiệp, tổ chức cần phải biết đó chính là:
1. Cấu trúc bậc cao hơn
ISO-9001 có cấu trúc mới và hiện theo Cấu trúc cấp cao hơn (HLS), được phát triển trong cộng đồng ISO, giống như các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO khác. Điều này cung cấp tính nhất quán và giúp mọi người sử dụng hệ thống quản lý dễ dàng hơn (ví dụ: quản lý môi trường, quản lý chất lượng).
2. Lãnh đạo và cam kết
Việc sửa đổi ISO-9001: 2015 yêu cầu lãnh đạo cao nhất thể hiện khả năng lãnh đạo và cam kết đối với Hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Ban quản lý chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo các nguồn lực luôn sẵn có và thúc đẩy cải tiến liên tục. Tuy nhiên, việc sử dụng phương pháp tiếp cận theo quy trình và tư duy dựa trên rủi ro không chỉ là trách nhiệm của lãnh đạo. Đây phải là trách nhiệm của mọi người và là một phần của văn hóa tổ chức. Nói cách khác, chất lượng là trách nhiệm của toàn công ty, không chỉ là trách nhiệm của người quản lý chất lượng hay bộ phận kiểm tra chất lượng.
3. Cách tiếp cận theo quy trình
Phương pháp tiếp cận theo quy trình là một phần quan trọng của tiêu chuẩn ISO 9001 từ năm 2000 và tiếp tục đến năm 2015. Việc sửa đổi tập trung vào việc cải thiện hiệu suất quy trình bằng cách áp dụng Kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Hành động (PDCA) để quản lý các quy trình và sự tương tác của chúng như một hệ thống, với nền tảng tổng thể của tư duy dựa trên rủi ro. Điều quan trọng là phải nhận ra rằng không phải tất cả các quá trình đều có tác động như nhau đến khả năng của một tổ chức trong việc tạo ra các sản phẩm và dịch vụ đạt yêu cầu. Hơn nữa, những thay đổi không phải là bắt buộc, nhưng được trao cho nhà sản xuất để đánh giá dựa trên các quy trình, rủi ro liên quan và mong đợi của khách hàng về chất lượng cao.
4. Tư duy dựa trên rủi ro
Một trong những thay đổi chính trong việc sửa đổi ISO 9001: 2015 là tập trung vào tư duy dựa trên rủi ro. Phiên bản mới giúp ISO 9001 tăng tính nổi bật bằng cách áp dụng nó cho toàn bộ hệ thống quản lý. Trong các phiên bản trước của ISO 9001, một điều khoản về hành động phòng ngừa đã được tách ra khỏi toàn bộ. Mục tiêu là thiết lập một cách tiếp cận có hệ thống để xem xét rủi ro, thay vì coi “phòng ngừa” là một thành phần không thể thiếu của hệ thống quản lý chất lượng. Tư duy dựa trên rủi ro là một phần của phương pháp tiếp cận quy trình.