Nhà nước ta đang hướng đến mục tiêu giao dịch các tài sản lớn như bất động sản, ô tô, xe máy, tàu thuyền... sẽ không còn dùng tiền mặt.

Mới đây, Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020. Đề án này hướng tới mục tiêu đến năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 10%. Tham khảo thông tin chi tiết tại bán xe hơi cũ

Cụ thể, nhà nước ta đang hướng tới tối đa hóa các hoạt động trả tiền qua thẻ. Trong đó, 100% các siêu thị, trung tâm mua sắm có thiết bị quẹt thẻ và cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt; 70% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông chấp nhận thanh toán hóa đơn của các hộ gia đình, cá nhân không dùng tiền mặt, 50% cá nhân, hộ gia đình ở các thành phố lớn mua sắm, tiêu dùng qua thẻ.Việt Nam đề xuất mua ô tô không được dùng tiền mặt

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng muốn nâng tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng lên trên 70% vào cuối năm 2020.

Để thực hiện đền án này, phương pháp tốt nhất là triển khai các biện pháp hành chính kết hợp với khuyến khích về lợi ích kinh tế để phát triển thanh toán điện tử. Hiện tại, ban đề án đang tiến hành nghiên cứu, rà soát, bổ sung các văn bản quy định về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán; các cá nhân, tổ chức kinh doanh phải mở tài khoản thanh toán để thực hiện giao dịch. Đặc biệt là các hoạt động mua bán bất động sản và những tài sản có giá trị lớn (như ôtô, xe máy, tàu thuyền…) đều bắt buộc phải thanh toán không dùng tiền mặt.

Nguồn: autodaily

Các Bài Viết Liên Quan: