🎯
Vẫn là những hương vị truyền thống của KEM TRÀNG TIỀN


NHƯNG lại là phối hợp của hương vị mới!!!

--- Kem tràng tiền 35 đã tạo nên những sản phẩm ngon rất ngon cùng 4 dòng sản phẩm mới.

🔸 Kem Trà Xanh

🔸 Kem Sầu Riêng
🔸 Kem Cốm Mít
🔸 Kem Dâu
--- Vì Cuộc Sống Là Không đợi.
- Hãy cùng nhau thưởng thức Hương vị tuyệt này.


Kem Trà Xanh


Kem sầu riêng


kem-dau-trang-tien-35


kem cốm mít

Các Bài Viết Liên Quan: