Anh chị em trong diễn đàn có mẫu lăng mộ đẹp không cho em xin với ah. Vừa mới sáng sếp đã nhờ em tìm mẫu lăng mộ và sáng mai em phải gửi lại sếp gấp rồi. Em xưa h có quan tâm đến mấy cái lăng mộ này nọ đâu nên cũng không biết tìm như thế nào nữa. Với lại mẫu nào đẹp xấu, hợp phong thủy hay gì e cũng chả biết. Giờ mà tỉm hiểu chắc mất cả tháng chứ hok phải ngày một ngày 2. E h chỉ biết trông cậy vào mọi người thôi.