Wellbet*xin chia sẻ niềm vui*Ngày Sinh Nhật*cùng tất cả người chơi (LV2 trở lên) tại website bằng khuyến mãi hấp dẫn: Sinh nhật vui- Ưu đãi lớn với số tiền thưởng tối đa lên đến*2,000,000 VND.
Người chơi tại*Wellbet*từ*Cấp Độ 2 (LV2)*trở lên có sinh nhật và thực hiện gửi tiền tối thiểu*200,000 VND/ giao dịch*trong tháng sẽ nhận được tiền thưởng sinh nhật miễn phí theo cấp độ tài khoản của mình.
Bảng thanh toán tiền thưởng