Cồn khô & cồn thạch được tiêu thụ rộng rãi hiện tại ở các nhà hàng, quán ăn và đám tiệc. Sử dụng cồn thạch & cồn khô có lợi hơn nếu so sánh bếp gas mini.