Sản phẩm cồn thạch mang lại rất nhiều thuận lợi nếu so sánh với dùng cồn khô. Viên cồn thạch cho nhiệt lượng rất lớn, thời gian cháy rất lâu (30 phút) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn bả, thuận lợi cho việc làm sạch bếp cồn. Vì vậy hiện tại có rất nhiều quán ăn, đám tiệc và nhà hàng tiêu thụ viên cồn thạch hơn.