Cồn thạch và cồn khô được tiêu thụ rộng rãi hiện giờ ở những nhà hàng, đám tiệc và quán ăn. Xài cồn khô tiện lợi nếu so gas.