Hướng Dẫn Công Nghệ Sản Xuất Cồn Thạch phân phối cho những hàng quán & đám tiệc . Vui lòng liên hệ ĐT: 077.9625.524 (A. Thành). Giá hướng dẫn cho 1 sản phẩm là năm triệu.