Cồn thạch được tiêu dùng nhiều hiện tại ở những đám tiệc, quán ăn, nhà hàng. Việc sử dụng cồn thạch và cồn khô có lợi hơn nếu so sánh bếp gas.