Sản phẩm cồn thạch mang lại những ưu điểm so với dùng cồn khô. Sản phẩm cồn thạch mang nhiệt lượng rất lớn, thời gian cháy rất lâu (ba chục phút) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn bã, tiện lợi cho việc vệ sinh bếp. Chính vì vậy hiện nay có rất nhiều đám tiệc và hàng quán sử dụng cục cồn thạch hơn.