Bản kết quả ADN-AND cho một giam định mối quan hệ cha-con định nghĩa là một bản báo cáo mà trong đó cho thấy sự cho-nhận về ADN giữa người cho (người cha giả định) và người nhận (người con giả định). Từ đó xác đinh được mối quan hệ máu mủ cha-con .
>> xét nghiệm adn ở đâu chính xác nhất

Tìm hiểu cách đọc bản bảng kết quả xét nghiệm adn chuẩn xác
phổ biến, một bản tờ kết quả xét nghiệm adn cha-con sẽ bao gồm các yếu tố:
- tài liệu của người yêu cầu làm xét nghiệm: Họ tên, nơi, số CMND, ngày cấp.
- thông tin của người tham gia xét nghiệm: Họ tên (ký hiệu), mối quan hệ giả định, loại mẫu được giám nghiệm, văn phòng thu mẫu.
- tài liệu về phương pháp và bộ kit áp dụng trong xét nghiệm.
- kết quả phân tách (bản đồ gene _DNA profile).
- Kết luận về mối quan hệ, xác suất mối quan hệ (độ tin cậy của mối quan hệ).
>> chi phí kiểm tra adn
Trong bản tờ kết quả, ngoài những tài liệu đã đăng ký đầu tiên khi lập hồ sơ giam định, có 2 nhân tố quan trọng cần xem xét:
Xác nhận sự cho-nhận ADN-AND giữa người cha giả định và người con:

Trong tờ kết quả phân tách, có thể dễ dàng xem được các chỉ số về gene tại từng vị trí (locus) được khảo sát của người tham gia giam định. Ở mỗi locus được giám nghiệm, alelle sẽ tồn tại theo từng cặp và theo nguyên tắc di truyền người con sẽ nhận 1 alelle từ mom, và 1 alelle từ cha. Như vậy chỉ có thể khẳng định " Người cha giả định và người con không loại trừ quan hệ huyết thống cha - con" khi có sự cho nhận alelle ở tất cả các locus được giám nghiệm hay nói cách khác tại bất kì locus nào cũng phải nhìn thấy người cha giả định và người con có 1 alelle giống nhau.
phổ biến, trong một mối quan hệ sinh học cha-con, sẽ có sự cho-nhận alelle tại tất cả những locus được giam định. Tuy nhiên, cũng có các trường hợp đặc trưng, do nguyên do đột biến hoặc nguyên do khác, có thể xảy ra sự khác biệt alelle (không cho nhận alelle) ở 1 hoặc 2 locus. Những đột biến này sẽ được kiểm tra, khảo sát xem có nằm trong mức độ cho phép hay không bằng việc mở rộng nâng cấp giám nghiệm.
Bởi thế, tại GENTIS Việt Nam, chỉ khi có sự khác biệt (không cho nhận alelle) từ 3 locus trở lên thì mới được kết luận "loại trừ quan hệ huyết thống cha -con" giữa hai người trong giam định và tìm ra người cha giả định không phải định nghĩa là cha sinh học (cha đẻ) của người con trong giám nghiệm.
Chỉ số PI (Paternity Index ), xác suất mối quan hệ.
Chỉ số này còn gọi là chỉ số mối quan hệ cha con. Thể hiện xác suất người cha giả định có thể truyền biến thể gene này cho người con trong cộng đồng người được khảo sát.
Chỉ số này được tính riêng cho từng loci, nghĩa là nếu giam định bao nhiêu loci thì có bấy nhiêu chỉ số PI. Ở mỗi loci, nếu có sự cho-nhận alen giữa các người tiến hành giam định, chỉ số này sẽ lớn hơn 0; nếu không có sự cho nhận alen, chỉ số này sẽ bằng 0. Và chỉ số tích lũy của tất cả các số PI này sẽ được dùng để tính toán xác suất mối quan hệ cha-con. Do vậy, trong giám nghiệm mối quan hệ huyết thống cha- con càng nhiều loci được xét nghiệm thì độ tin cậy càng cao.
bây giờ, ở GENTIS Việt Nam, tất cả các khách hàng làm giám nghiệm huyết thống đều được làm giám nghiệm ở ít nhất 24 loci, ngay cả với gói dịch vụ có mức phí thấp nhất, chưa kể đến việc được mở rộng xét nghiệm miễn phí trong trường hợp cấp thiết. Nhằm việc tăng số loci xét nghiệm lên 24 loci như bây giờ xác suất mối quan hệ cha-con lên 500 lần so nhằm gói 16 loci trước đây.

Để hiểu biêt thêm về cách đọc bản phiếu kết quả xét nghiệm adn cũng như các hỏi đáp liên quan đến dịch vụ xét nghiệm adn quý khách hàng có thể gọi điện đến số Hotline18002010 của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn !
>> xét nghiệm adn bao nhiêu tiền
Nguồn: xetnghiemadn.com.vn