Tội cá độ bóng đá hay đánh bạc trái phép, người tham dự đánh bạc sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 248 Bộ luật hình sự. giả dụ số tiền chơi cá độ bóng đá chưa tới mức xử lý hình sự thì sẽ bị xử phạt hành chính theo pháp luật. Bạn có thể tham khảo thêm sống bằng nghề cá độ tại link bên cạnh nhé!
Tội danh cá độ bóng đá (đánh bạc) được hướng dẫn cụ thể tại điều 248 như sau:
Điều 1. Về một vài quy định hành vi cá độ bóng đá tại Điều 248 của Bộ luật hình sự

1. “Đánh bạc trái phép” là hành vi đánh bạc được thực hành dưới bất kỳ hình thức nào mang mục tiêu được thua bằng tiền hay hiện vật mà không được cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền cho phép hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng thực hiện ko đúng với quy định trong giấy phép được cấp.
2. khi xác định nghĩa vụ hình sự đối mang người đánh bạc ko được tính tổng số tiền, trị giá hiện vật sử dụng để đánh bạc của rất nhiều các lần đánh bạc, mà phải căn cứ vào từng lần đánh bạc để xem xét; cụ thể như sau:
a) tình trạng tổng số tiền, trị giá hiện vật dùng đánh bạc của từng lần đánh bạc đều dưới mức tối thiểu để truy hỏi cứu trách nhiệm hình sự (dưới hai.000.000 đồng) và không thuộc một trong những trường hợp khác để tróc nã cứu trách nhiệm hình sự (đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật hình sự, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm) thì người đánh bạc ko phải chịu bổn phận hình sự về tội đánh bạc;
xem thêm:>> Nhà cái M88 lừa đảo, sự thật ra sao ?
b) tình trạng tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc của lần đánh bạc nào bằng hoặc trên mức tối thiểu để tầm nã cứu bổn phận hình sự (từ 2.000.000 đồng trở lên) thì người đánh bạc phải bị tầm nã cứu bổn phận hình sự về tội đánh bạc đối sở hữu lần đánh bạc đó;
c) tình huống đánh bạc trong khoảng 2 lần trở lên mà tổng số tiền, giá trị hiện vật sử dụng đánh bạc của từng lần đánh bạc bằng hoặc trên mức tối thiểu để truy tìm cứu phận sự hình sự (từ hai.000.000 đồng trở lên) thì người đánh bạc phải bị truy nã cứu bổn phận hình sự về tội đánh bạc có tình tiết tăng cường nặng “phạm tội phổ thông lần” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự;
d) tình trạng đánh bạc trong khoảng năm lần trở lên mà tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc của từng lần đánh bạc bằng hoặc trên mức tối thiểu để truy vấn cứu bổn phận hình sự (từ hai.000.000 đồng trở lên) và lấy tiền, hiện vật do đánh bạc mà mang làm nguồn sống chính thì người đánh bạc phải bị truy hỏi cứu nghĩa vụ hình sự về tội đánh bạc sở hữu tình tiết định khuông “có tính chất chuyên nghiệp” quy định tại điểm a khoản hai Điều 248 của Bộ luật hình sự.
3. “Tiền hoặc hiện vật sử dụng đánh bạc” bao gồm:
a) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc thu giữ được trực tiếp tại chiếu bạc;
b) Tiền hoặc hiện vật thu giữ được trong người những con bạc mà với căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được sử dụng đánh bạc;
c) Tiền hoặc hiện vật thu giữ ở những nơi khác mà có đủ căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được sử dụng đánh bạc.

4. khi xác định tiền, trị giá hiện vật sử dụng đánh bạc cần phân biệt:
a) tình huống đa dạng người cùng tham dự đánh bạc với nhau thì việc xác định tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc đối với từng người đánh bạc là tổng số tiền, giá trị hiện vật của những người cùng đánh bạc được hướng dẫn tại khoản 3 Điều này;
b) tình huống đánh bạc dưới hình thức chơi bóng đá, cá độ bóng đá trên mạng, cá độ đua ngựa… thì một lần chơi bóng đá, một lần cá độ bóng đá, một lần cá độ đua ngựa… (để tính là một lần đánh bạc) được hiểu là tham dự chơi trong một lô đề, tham gia cá độ trong một trận bóng đá, tham gia cá độ trong một kỳ đua ngựa… trong ngừng thi côngĐây người chơi sở hữu thể chơi làm phổ quát đợt. trách nhiệm hình sự được xác định đối với người chơi một lần đánh bạc trong các tình huống này là tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng để chơi trong những đợt ngừng thi côngĐây.
thí dụ 1: Tại trận bóng đá Chelsea vs Bayern, ngày 15-7-2010, từ thời kì trong khoảng 9 giờ đến 11 giờ A đã cá độ bóng đá qua mạng ba đợt cụ thể là đợt một 500.000 đồng, đợt 2 1.000.000 đồng, đợt ba hai.000.000 đồng, trong tình huống này chỉ coi A đã cá độ một lần trong trận bóng đá chậm triển khai với tổng số tiền là 3.500.000 đồng.
thí dụ 2: Ngày 20-7-2010, từ thời kì trong khoảng 10 giờ tới 16 giờ, B tậu ba bóng đá trong một lô đề cụ thể là: sắm số 17 mang số tiền là 500.000 đồng, sắm số 20 có số tiền là hai.100.000 đồng, tậu số 25 có số tiền 3.000.000 đồng; trong trường hợp này, chỉ coi B đánh bạc một lần.
Trong các tình huống nêu tại thí dụ 1 và thí dụ 2 trên đây, giả dụ số tiền cá độ bóng đá, số tiền mua bóng đá của mỗi đợt từ 2.000.000 đồng trở lên thì cũng không được áp dụng tình tiết tăng nặng “phạm tội phổ biến lần” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự.