Thủ tục chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần khá phức tạp. Vì trong công ty cổ phần có khá nhiều thành viên, và đôi khi phụ thuộc vào vốn và điều lệ của công ty nên có khá nhiều loại cổ phần. Chính vì vậy để việc chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần đòi hỏi phải có sự tìm hiểu một cách kĩ lưỡng* hoặc Click vào đây.

1. Trình tự thủ tục chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần:

–Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập:

Cổ phần phổ thông của các cổ đông sáng lập bị hạn chế chuyển nhượng, trong thời gian 3 năm kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp. *Vì vậy, để chuyển nhượng được cổ phần các cổ đông cần thực hiện các bước sau:

+ Các bên ký kết hợp đồng chuyển nhượng

+ Lập biên bản xác nhận việc đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng+ Tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông để thông qua việc chuyển nhượng cổ phần cho các cổ đông biết.

+ Chỉnh sửa, bổ sung thông tin trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty.

+ Tiến hành đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập.

- Trường hợp cổ phần phổ thông của cổ đông phổ thông:

+ Các bên ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

+ Lập biên bản xác nhận về việc hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần.

+ Chỉnh sửa, bổ sung thông tin trong sổ đăng ký cổ đông.

+ Đăng ký cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần bao gồm

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định bằng văn bản, bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi các nội dung đăng ký của doanh nghiệp so với ban đầu.

- Ngoài ra còn các loại giấy tờ, tài liệu khác kèm theo tương ứng đối với trường hợp thay đổi

+Danh sách cổ đông sáng lập sau khi đã thay đổi đối với trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập/tỷ lệ vốn góp. Kèm theo:

· ********Bản sao CMND /Hộ chiếu còn hiệu lực, giấy CN ĐKDN của cổ đông mới

· ********Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty

· *********Văn bản chứng nhận việc thừa kế hợp pháp của người nhận thừa kế

– Báo cáo tài chính tại kỳ gần nhất, báo cáo tài chính được xác nhận của kiểm toán độc lập

- Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty

3. Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.