• Copper đảo chiều từ vùng hỗ trợ
• Có khả năng tăng thêm

Các sàn giao dịch forex phân tích: Copper gần đây đã hoàn thành đợt giao dịch đảo chiều từ vùng hỗ trợ nằm giữa ngưỡng hỗ trợ 270.00 (cũng đã chặn sóng xung nhỏ thứ 3 trước đó vào giữa tháng 7) và dải Bollinger Band hàng ngày thấp hơn.

Sự đảo*sàn giao dịch forex chiều đi lên từ vùng hỗ trợ này đã bắt đầu sóng xung nhỏ thứ nhất đang hoạt động thuộc về sóng xung lâu dài ①.

Với sự phân kỳ tăng trên chỉ báo Stochastic hàng ngày -* Copper có khả năng sẽ tiếp tục tăng và kiểm định lại ngưỡng kháng cự tiếp theo 287,60 (đỉnh của sóng trước đó (iv)).