Chúng ta sẽ sử dụng chính Windows Setup để phân chia phân vùng trước khi cài đặt Windows hay Ghost. Windows Setup sẽ xuất hiện khi bạn chạy file Setup.exe (trên Mini Windows hay từ DDoss). Hoặc khi bạn cài win từ các usb chuyên dụng cũng sẽ xuất hiện Windows Setup.
https://cuasotinhoc.net/hen-gio-tat-may-win-10.htmlKhi đến bước chọn ổ để cài đặt Windows, chọn các phân vùng của Windows cũ (ESP, EFI, Recovery, ổ C – nếu có) rồi bấm Delete để xóa. Tức chỉ giữ lại các phân vùng dữ liệu, bạn sẽ được phân vùng Unallocated Space như hình dưới.

Chọn phân vùng Unallocated rồi bấm New. Nếu là ổ cứng mới thì nhập dung lượng định phân bổ cho ổ C, còn không thì cứ bấm Apply luôn. Chọn OK khi được hỏi, Windows Setup sẽ tự động tạo ra các phân vùng chuẩn để cài Windows.

Nếu dùng WinNTSetup để cài đặt Windows thì bạn đóng cửa sổ Windows Setup lại. Còn không thì bấm Next để tiếp tục cài Windows nhé.