Các bạn có thẻ tín dụng với hạn mức cao từ việc bạn là chủ doanh nghiệp, chủ cửa hàng, thông thường sẽ được cấp nhân 3 lần dựa vào tình hình kinh doanh hoặc bảng kê lương hoặc việc kinh doanh thuận lợi hàng tháng của cửa hàng, hoặc lịch sử tín dụng của các bạn tốt. Các bạn có thể sử dụng đến tính năng rút tiền mặt thẻ tín dụng:
  1. phí rút 1.7 - 2%
  2. rút hết 100% hạn mức thẻ visa
  3. miễn lãi 45 ngày


hotline: 0912 062439

trong khi đó, các bạn rút tại ATM chỉ rút được 50% hạn mức, lại bị phạt đến 4.5%, kèm theo phí phạt rất nặng, dễ bị liệt vào sổ tín dụng đen, sau này sẽ ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh doanh của cửa hàng