Trong những gì họ gọi là bằng chứng đầu tiên về việc khai thác hệ thống máy tính dựa trên DNA, một nhóm các nhà khoa học đã chỉ ra thành công rằng một máy tính có thể bị hack thông qua mã độc được tích hợp vào DNA tổng hợp. Mặc dù việc khai thác về cơ bản vẫn chỉ là giả thuyết, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy có những mối đe dọa như vậy trong tự nhiên, nhưng nó đã phơi bày một lỗ hổng bảo mật lớn có thể gây ra một vấn đề quan trọng trong tương lai.

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Washington đã chứng minh làm thế nào mã thực thi có thể được nhúng vào các chuỗi DNA tổng hợp. Khi một chương trình phần mềm sắp xếp chuỗi DNA đó, mã thực thi được mã hóa bên trong nó cho phép khai thác để giành quyền kiểm soát máy tính, có khả năng ảnh hưởng đến bảo mật dữ liệu của nó hoặc thậm chí thay đổi kết quả kiểm tra.

Nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng kỹ thuật này hiện chỉ là một thử nghiệm bằng chứng về yêu cầu sửa đổi có chủ ý một chương trình máy tính để cho phép khai thác dựa trên DNA được thực hiện.

"Để rõ ràng, có rất nhiều thách thức liên quan," đồng tác giả Lee Organick nói. "Ngay cả khi ai đó muốn làm điều này một cách độc hại, nó có thể không hoạt động. Nhưng chúng tôi thấy điều đó là có thể."


This output from a sequencing machine includes the UW team’s exploit, which is being sequenced with...
Nhưng, như một minh chứng giả thuyết về cách thức quá trình này có thể hoạt động, nó cho thấy rõ làm thế nào một mẫu máu hoặc mẫu DNA được sửa đổi nhân tạo có thể làm hỏng hệ thống máy tính. Các khả năng bất chính trong tương lai có thể bao gồm các kết quả DNA hình sự bị giả mạo hoặc thậm chí các ngân hàng dữ liệu DNA có giá trị bị đánh cắp.

"Chúng tôi không muốn báo động mọi người hoặc làm cho bệnh nhân lo lắng về xét nghiệm di truyền, có thể mang lại thông tin vô cùng quý giá", phó giáo sư Luis Ceze của trường Allen nói. "Chúng tôi thực sự muốn cho mọi người thấy rằng khi các thế giới phân tử và điện tử này xích lại gần nhau hơn, có những tương tác tiềm năng mà chúng ta chưa thực sự phải suy ngẫm trước đây."

This test tube holds hundreds of billions of copies of the exploit code stored in synthetic...
Nhóm nghiên cứu cũng đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng các công cụ phần mềm tin sinh học hiện nay thường được các nhà nghiên cứu sử dụng. Họ phát hiện ra rằng nhiều chương trình nguồn mở để phân tích dữ liệu giải trình tự DNA đã được áp dụng rộng rãi thường được viết bằng ngôn ngữ C và C ++ được biết là có nhiều lỗ hổng bảo mật.

Quan điểm của nghiên cứu dường như là làm nổi bật một vấn đề tiềm năng trong tương lai cần được giải quyết nhanh chóng. Nghiên cứu lưu ý rằng không có bằng chứng nào về các cuộc tấn công bên ngoài vào phần mềm phân tích DNA vào thời điểm này, nhưng khi các công nghệ này trở nên phổ biến hơn, hệ sinh thái tính toán hiện tại của chúng ta cần được bảo mật.

"Chúng tôi muốn nói, 'Này, nếu bạn tiếp tục quỹ đạo hiện tại của mình, những kẻ thù có thể xuất hiện sau 10 năm nữa", Tadayoshi Kohno, giáo sư tại Trường Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Paul G. Allen của UW nói. "Vì vậy, hãy bắt đầu một cuộc trò chuyện ngay bây giờ về cách cải thiện bảo mật của bạn trước khi nó trở thành một vấn đề." "
Nguồn: https://chungtoi.vn/