Bạn muốn có nhiều bạn bè ? Kết bạn với tất cả bạn bè quen biết và bạn bè của bạn bè mình. Kết bạn với các bạn bè chung, theo danh sách bạn bè và UID bạn bè có sẵn Kết bạn theo giới tính, khu vực và số lượng bạn bè. Hủy lời mời và hủy kết bạn với những bạn bè không mong muốn.
Phần mềm Ninja AddFriend sẽ giúp bạn tất cả, tính năng chính của phần mềm:
- Kết bạn theo gợi ý, bạn chung, danh sách bạn bè, theo UID, theo sđt, giới tính, khu vực
- Đồng ý kết bạn theo giới tính, khu vực, số lượng bạn bè
- Hủy lời mời kêt bạn
- Hủy kết bạn

Chỉ cần nhập nick cài đặt theo nhu cầu và bắt đầu kết bạn

Liên hệ: Hotline - Zalo: 0889911202