Quyết định đầu tư vào mở siêu thị hay cửa hàng tạp hóa thì cần số vốn khá lớn vào đầu tư trang thiết bị giá kệ siêu thị và nhập hàng hóa về bán.. Với giá kệ mới hoàn toàn của công ty Thanh Long là sản phẩm mới, có giá thành bằng giá kệ thanh lý và đa số khách hàng chưa sử dụng nhưng vì muốn giải phóng mặt bằng để có thể lấy mặt hàng mới về kho nên chúng tôi có nhu cầu thanh lý.

Ngoài cung cấp kệ siêu thị chúng tôi còn có dịch vụ tư vấn thiết kế siêu thị một cách bắt mắt và đẹp nhất, chúng tôi hi vọng sẽ phát triển siêu thị Việt và hàng Việt