ZEOfood plus


Tăng cường màu sắc bằng cách hỗ trợ sinh học!
Tăng hiệu quả làm sạch vi khuẩn và hỗ trợ lọc sinh học trong bể cá.
Sinh khối bên phải được tạo ra trong một thời gian ngắn.

Sau một vài ngày, có một sự cải thiện rõ rệt về màu sắc!

liều lượng:

1 tuần / tháng 6 giọt / 100 L mỗi ngày.

Sau giai đoạn này, 2 giọt / 100 L 3 lần một tuần