Bạn hãy coppy chữ màu đỏ: RaovAt3S.CoM paste vào khung bên dưới để tiếp tục đăng ký