Thuốc Feravir 200mg *chứa thành phần Favipiravir hàm lượng 200mg được định nghĩa chỉ trong covid vừa và nặng. Hiên nay, COVID-19 dịch tình hình ở nước ta vẫn rất phức tạp. Nhiều người bị nhiễm phải...