MÔ TẢ
Que tưới nhỏ giọt Azud.
Xuất xứ: Azud - Tây Ban Nha
Công ty nhập khẩu: Binh Minh irtech.,jsc
Lưu lượng: 2l/h
Áp suất hoạt động: 1 bar
Chiều cao que tưới: 15cm
Cỡ ống gắn thiết bị: ống...