Có nhiều lời cảnh báo được đưa ra rằng “Việc sử dụng ngày càng nhiều các ứng dụng hẹn hò đang khiến mọi người trở nên bất cẩn và tỉ lệ mắc bệnh truyền nhiễm vì hẹn hò online hay “lừa tình lừa tiền”...