Thanh Xuân tuyển sinh học nghề

* Nghề học:

1. Tiện kim loại, thời gian học 4 tháng, học phí 8 triệu

2. Hàn công nghệ cao, thời gian học 4 tháng, học phí 8 triệu

3. Sửa chữa ôtô, thời gian...