Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Hạng 2, 3 Cho Tổ Chức HĐXD trên Toàn Quốc

Xem chi tiết: Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 2,3


Căn cứ để xếp hạng, phạm vi hoạt động của các tổ chức hoạt động...