EDTA.4Na - Khử kim loại nặng, giảm phèn
Thành phần: Ethylendiamin Tetraacetic Acid (EDTA) 86%
Công dụng:
- Xử lý kim loại nặng, khử phèn
- Làm giảm độ cứng của nước
- Hỗ trợ tảo phát triển
Cách...