Mùa của sự phong phú và đầy bàn đang đến, từ đó chúng tôi cũng muốn thưởng cho thú cưng của mình. Nhưng hãy cẩn thận! Những gì chúng ta tận hưởng thực sự có thể gây hại cho họ! Chúng tôi sẽ tư vấn...