Ngày càng nhiều người Việt đi xe hơi nhưng số lượng “bác sĩ ô tô” lành nghề đã học nghề nội thất ô tô để sửa chữa, bảo dưỡng loại phương tiện này lại chưa đủ đáp ứng nhu cầu. Theo Tổng cục Dạy nghề...