Lên clip quả pô cho các bạn... ( chưa tới nưa ga )
- Grangti rất đều, máy êm ru, ae check nội công nha. 400cc bẽ như con Biểu tượng cảm xúc smile.
- Máy thi zin nguyên bản Nhật rồi, tới nhà xem em...