Dây chằng là một phần khá quan trọng đối với xương khớp của cơ thể. Dây chằng giúp liên kết và cố định các khớp xương, giúp các khớp chuyển động linh hoạt. Tình trạng chấn thương dây chằng tuy không...