Doanh Nghiệp Tư Nhân ( Lĩnh Vực Sản Xuất - Dịch Vụ )

Làm việc tại 1 trong 4 chi nhánh: Q.Hà Đông, H.Thanh oai ( Bích Hòa ),

Q. Long Biên ( Thạch Bàn Cự Khối Gia Lâm , H. Đông Anh ( Việt Hùng )...