5 Ưu Điểm Khi Lắp Đặt Tụ Bù Hạ Thế

1. Bù công suất phản kháng cho lưới điện hạ thế

Trong hệ thống điện sản xuất và điện sinh hoạt sử dụng nhiều thiết bị cảm kháng như động cơ, biến áp,… các...