Nhằm tạo điều kiện cho khách hàng có thể tiếp cận được những thông tin mới nhất về dịch vụ của Fpt cũng như dẽ dàng hơn trong quá trình đăng ký dịch vụ.

Fpt Telecom liên tục đưa ra những cách,...