Yêu cầu người tiêu dùng về âm thanh gia đình & dàn karaoke tại TP.Hồ Chí Minh đã ban đầu tăng trong những tháng cuối năm, với sức tiêu thụ tăng từ 10 đến 15% so với ngày bình thường. Dù hơn một tháng...